Skip to main content
อีลีท รีวอร์ดโปรแกรม

ประเภทของสมาชิก

ระดับคลาสสิค           เมื่อมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 24,999 บาท

ระดับซิลเวอร์             25,000 - 49,999 บาท

ระดับโกลด์                 50,000 - 99,999 บาท

ระดับแพลตตินั่ม       100.000 - 199,099 บาท

ระดับไทเทเนียม        200,000 บาท เป็นต้นไป

*ยอดคำใช้จ่ายหลังหักส่วนลด ไม่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม

รีวอร์ดสำหรับสมาชิก

ระดับคลาสสิค
สิทธิประโยชน์สมาชิกทั่วไป

ระดับชิลเวอร
รับบัตรกำนัลห้องพักระดับแกรนด์รูมในช่วงวันสุดสัปดาห์ (คืนวันศุกร์ เสาร์ หรือ
อาทิตย์ เฉพาะห้องพักเท่านั้น) จำนวน 1 ห้อง 1 คืน โดยสามารถเข้าพัก
ได้สูงสุด 2 ท่าน หรือบัตรกำนัลสปาทรีตเมันต์ 60 นาที สำหรับ 2 ท่าน

ระดับโกลด
รับบัตรกำนัลห้องพักระดับแกรนด์สวีท พร้อมอาหารเข้า อินเตอร์เน็ต และ
บัตเลอร์เซอร์วิสในช่วงวันสุดสัปดาห์ (คืนวันศุกร์ เสาร์ หรืออาทิตย์)
จำนวน 1 ห้อง 1 คืน โดยสามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน หรือบัตรกำนัล
สปา ทรีตเมนต์ 90 นาที สำหรับ 2 ท่าน

ระดับแพลตตินั่ม
รับบัตรกำนัลห้องพักระดับสเปเชียลตี้ สวีท พร้อมสิทธิประโยชน์ในช่วง
วันสุดสัปดาห์ (คืนวันศุกร์ เสาร์ หรืออาทิตย์) จำนวน 1 ห้อง 1 คืน โดยสามารถ
เข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน หรือบัตรกำนัลสปาทรีตเม้นต์ 90 นาที สำหรับ 2 ท่าน

ระดับไทเทเนียม
รับบัตรกำนัลห้องพักระดับรอยัล สวีท พร้อมสิทธิประโยชน์ในช่วงวันสุดสัปดาห์
(คืนวันศุกร์ เสาร์ หรืออาทิตย์ จำนวน 1 ห้อง 1 คืน โดยสามารถ เข้าพักได้
สูงสุด 2 ท่าน หรือบัตรกำนัลสปาทรีตเม้นต์ 90 นาที สำหรับ 2 ท่าน

เงื่อนไขเพิ่มเติม

อีลีทรีวอร์ดของสมาชิกจะคำนวณจากยอดค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดไม่รวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ สมัครสมาชิก ระดับของสมาชิกจะเปลี่ยนแปลงทันทีเมื่อยอดค่าใช้จ่ายถึงตามกำหนด

เมื่อมีการต่ออายุสมาชิก สมาชิกจะยังคงสถานะอีลีทระดับนั้นๆ และจะได้รับสิทธิ์การเลือกรับของรางวัลอีกครั้ง แต่ในเวลาเดียวกันยอดค่าใช้จ่ายสะสมจะไม่ถูก ยกมาด้วย ดังนั้นการเพิ่มระดับของอีลีทจะไม่ถูกคำนวณจากยอดสะสมของการ เป็นสมาชิกก่อนหน้านี้

เมื่อมีการต่ออายุสมาชิกสมาชิกจะยังคงสถานะอีลีท ระดับนั้นๆอีกหนึ่งครั้ง เป็นระยะเวลา 12 เดือน หลังจากนั้นระดับของ อีลีทจะถูกคำนวณจากยอดค่าใช้จ่ายจริงในช่วง 12 เดือนของการเป็นสมาชิก           

สิทธิ์ในการใช้รีวอร์ดจากอีลีท รีวอร์ด จะสามารถใช้ได้ภายในระยะเวลาของการเป็นสมาชิก 12 เดือน หลังจากนี้จะไม่สามารถใช้ได้แม้ว่าจะมีการต่ออายุสมาชิก และอีลีท รีวอร์ดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิต หรือสิทธิพิเศษอื่นๆได้

อภินันทนาการห้องพักนี้จะได้รับเพิ่มเติมจากห้องพักจำนวน 1 คืน ที่ได้รับจาก เมื่อแรกเข้า

สมาชิกที่ได้รับการปรับระดับเป็นโกลด์ แพลตินั่ม และไทเทเนียม จะได้รีวอร์ด ตามระดับขั้น ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถใช้ควบคู่กันได้

สมาชิกสามารถอัพเกรดห้องพักที่ได้รับอภินันทนาการเมื่อแรกเข้า เป็นห้อง ชนิดเดียวกับระดับซิลเวอร์ โกลด์ แพลตินั่ม หรือไทเทเนียม ตามที่ได้รับการปรับระดับเมื่อเข้าพักในช่วงเดียวกัน (ไม่เกิน 2 คืน) เช่นสมาชิกที่ได้รับการปรับระดับเป็นระดับโกลด์สามารถอัพเกรดจากห้องแกรนด์รูม 1 คืนและห้องแกรนด์สวีท 1 คืน เป็นห้องแกรนด์สวีท 2 คืนได้ ทั้งนี้ ต้องใช้เข้าพักในช่วงเดียวกัน

สมาชิกแมริออท บอนวอย (Marriott BonVoyTM) ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ควบคู่กับบัตรเดอะ แกรนด์ คลับได้

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้ให้หมดภายในช่วงอายุบัตรสมาชิกจะไม่สามารถนำไปใช้หลังจากนั้นได้ และจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังบัตรสมาชิกหมดอายุ

เดอะ แกรนด์ คลับ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดเป็นไปตามกฎของเดอะ แกรนด์ คลับ

กรุณาตรวจสอบข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร 02 6498888 หรือ อีเมล grande.club@luxurycollection.com

Reserve