Skip to main content
สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์เหนือระดับ

สอบถามรายละเอียดสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมได้ ที่เดอะ แกรนด์ คลับ โทร 02 6498888 หรือ อีเมล grande.club@luxurycollection.com

สิทธิประโยชน์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม

บัตรสมาชิกมีมูลค่า 9,900 บาท สามารถนําไปใช้รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

สิทธิประโยชน์จากเดอะ แกรนด์ สปา

ส่วนลด 30% สําหรับสปาทรีตเมนต์ที่เดอะ แกรนด์ สปา

สิทธิประโยชน์สําหรับการจัดงานเลี้ยง

ส่วนลด 20% สําหรับอาหารและเครื่องดื่มเมื่อจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ห้องจัดเลี้ยง ที่บริเวณชั้น 2

สิทธิประโยชน์ด้านห้องพัก

• อภินันทนาการบัตรกำนัลจำนวน 1 ใบ สำหรับห้องพักระดับแกรนด์ รูม ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท จำนวน 1 ห้อง 1 คืน (เฉพาะห้องพักเท่านั้น และสำหรับเข้าพักในปีของการเป็นสมาชิกเท่านั้น)
• ส่วนลด 10% เรต Best Available Rate สำหรับการสำรองห้องพักโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

สิทธิประโยชน์จากบิสเนส เซ็นเตอร์

ส่วนลด 30% สําหรับการใช้อินเตอร์เน็ตและบริการเลขานุการที่บิสเนส เซ็นเตอร์ อภินันทนาการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง เมื่อท่านสมาชิกใช่บริการที่หองอาหารของโรงแรมฯ ณ วันที่ใช้บริการ กรุณาติดต่อขอรับรหัสอินเตอร์เน็ตได้จาก บริกรของห้องอาหาร

สิทธิประโยชน์ด้านการซักรีด

ส่วนลด 30% สําหรับบริการซักผ้าและซักแห่งของโรงแรมฯ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

รับมูลค่าเครดิต 1,000 บาท เมื่อทําการต่ออายุสมาชิก รับมูลค่าเครดิต 1,000 บาท เมื่อทําการต่ออายุสมาชิก .รับมูลค่าเครดิตเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อแนะนําสมาชิกใหม่
Reserve