ดูรายละเอียด
The Grande Club
250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110, Thailand. · กรุงเทพฯ10110 · ประเทศไทย 
· เบอร์โทรศัพท์
66 (0) 2649 8560
· แฟกซ์
66 (0) 2 649 8815

เวลาท้องถิ่น
1:05 PM
· สภาพอากาศ
Partly cloudy,
27 °C / 81 °F